X Camme icon

X Camme Free Download

Addon for Excel

Mô hình giấy phép:
Free
thể loại:
Other Tools
Cập nhật vào:
Thg4 18, 2017
Kích thước:
13.16 MB
Các hệ điều hành:

Tải về X Camme Software

X-Camme is an MS Excel program for testing CAM methods, such as modeling 3D and 2D profiles and cutting machine tools. The device was originally created by Studio Technico Turkey - an engineering firm that specializes in gearbox and CAM systems.

It can be used to design cutting activity for cams in the workshop on board on the machine: You can use this program to study the mechanism in the technical section.

It has some of the best features like CNC File Output, CAM Design, Solid Works Motion, 2D Full Design Generation, and 3D Model Generation. It's easy to use, can be integrated into Excel, has multilingual support, exports multiple CADs and is easy to customize.

The current downloadable version requires 16 MB hard drives.

X-Camme is licensed as freeware for PCs or laptops with Windows 32-bit and 64-bit operating systems. It is in the Other Tools category and is available as a free download for all software users.

Thông số kỹ thuật khác:

Giá bán: Free
Tên tệp: X-Camme.exe
Tổng số lượt tải xuống: 0

Đánh giá của biên tập viên

Nếu bạn đang tìm kiếm X Camme . sau đó bạn ở đây đúng nơi, trong bài đăng này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn X Camme.

X Camme là một tương tác mới Other Tools của cho mọi lứa tuổi. Một trong những lợi ích của Phần mềm này là đồ họa và giao diện thân thiện với người dùng. Trên thang điểm năm điểm, xếp hạng nội dung X Camme là xếp hạng nhận được của và X Camme có thể được tải xuống và cài đặt trên PC của bạn với Hệ điều hành .

Tải xuống phiên bản mới nhất của X Camme cho Free. Nếu bạn muốn tải xuống và cài đặt X Camme trên thiết bị Android của mình, hãy tải xuống tại đây nhanh hơn.

Tất cả Phần mềm và Chương trình chúng tôi chia sẻ luôn an toàn và bảo mật cho PC của bạn và hoạt động 100%. Bạn có thể tải xuống X Camme tại liên kết đã cho ở trên cung cấp.