Safari icon

Safari Free Download

A powerful browser developed by Apple

Mô hình giấy phép:
Free
thể loại:
Browsers Software
Cập nhật vào:
Thg4 18, 2017
Kích thước:
36.71 MB
Các hệ điều hành:

Tải về Safari Software

This is a version for Windows Safari. Browsing the internet can be tedious and boring when you want to get information from various websites. Safari is a web browser software that simplifies navigation between websites. All exposed pages are visible at a glance.

Features of Safari

Tabbed Browsing: This provides a comprehensive view of tabbed websites in a single window. Since there is no taskbar, address bar, the search bar in the browser. All open websites can be viewed with one click.

Predictable URL Bar: Provides a complete history of previously visited websites. Once you enter the keyword, similar websites will appear for you and you can choose more quickly.

Faster and faster surfing: Pages load faster, allowing users to navigate between websites without affecting internet speed.

Top Sites: Records and saves the most visited sites. Frequent surfing will automatically take you to this site.

Other features include: private browsing, folder downloading, bookmarks, and page saving. Flexible search history and stable user-friendly interface make surfing more enjoyable. However, this software lacks a font change toolkit and does not include any plugins.

Safari is licensed as freeware for PCs or laptops with Windows 32-bit and 64-bit operating systems. It is in the browser category and is available as a free download for all software users.

Thông số kỹ thuật khác:

Giá bán: Free
Tên tệp: SafariSetup.exe
Tổng số lượt tải xuống: 0

Đánh giá của biên tập viên

Nếu bạn đang tìm kiếm Safari . sau đó bạn ở đây đúng nơi, trong bài đăng này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn Safari.

Safari là một tương tác mới Browsers Software của cho mọi lứa tuổi. Một trong những lợi ích của Phần mềm này là đồ họa và giao diện thân thiện với người dùng. Trên thang điểm năm điểm, xếp hạng nội dung Safari là xếp hạng nhận được của và Safari có thể được tải xuống và cài đặt trên PC của bạn với Hệ điều hành .

Tải xuống phiên bản mới nhất của Safari cho Free. Nếu bạn muốn tải xuống và cài đặt Safari trên thiết bị Android của mình, hãy tải xuống tại đây nhanh hơn.

Tất cả Phần mềm và Chương trình chúng tôi chia sẻ luôn an toàn và bảo mật cho PC của bạn và hoạt động 100%. Bạn có thể tải xuống Safari tại liên kết đã cho ở trên cung cấp.